Zadzwoń do nas

DOK: 513-933-097

Serwis: 500-415-527

Uncategorized

BEZPŁATNY WEBINAR | 18 listopada 2021  g. 10.00   Na webinarze omówimy regulacje prawne dotyczące między innymi:   - podróży służbowej - wliczania dyżurów do płacy minimalnej - pracy w godzinach nadliczbowych - pracy w porze nocnej - włączeń z zastosowania ustawy - ewidencji czasu pracy kierowców - wynagrodzenia "właścicieli" przedsiębiorstw i osób niezatrudnionych   Szczegóły oraz...

Trwają prace nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W dniu 2 listopada 2021 r. ustawa została przekazana do Senatu, gdzie będą toczyły się dalsze prace nad tekstem nowelizacji. Wśród najważniejszych planowanych zmian znajduje się zapis, zgodnie z którym funkcjonariusz policji...

ZALECENIA GENERALNEJ DYREKCJI DO SPRAW TRANSPORTU DROGOWEGO W HISZPANII -NALEPKI OSTRZEGAJĄCE PRZED MARTWYM POLEM Generalna Dyrekcja ds. Transportu Drogowego w Hiszpanii opublikowała instrukcję, która weszła w życie 28 września 2021 r. Jest ona dostępna pod wskazanym poniżej adresem w języku hiszpańskim - Instruccion_VEH_21_05.pdf (dgt.es) Przedmiotowa instrukcja...

W jakich krajach UE wymagane jest posiadanie reprezentanta?   W przypadku wykonywania transportu na terenie państw Unii Europejskiej należy pamiętać o konieczności posiadania w określonych krajach Reprezentanta (tzw. Przedstawiciela w transporcie). Taka osoba, odpowiada przede wszystkim za kontakt ze służbami kontrolnymi oraz  z samym Przewoźnikiem. W...

Już od 1 października 2021r. będzie obowiązywał nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL i obejmie on wszystkie płatne odcinki dróg i autostrad w Polsce. Obowiązek korzystania z systemu dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także autobusów. Zmiany nakładają obowiązek dokonywania opłat z...